Intresseorganisationer

Projektets/aktivitetens namn:

Allmänhetsmöte: Prostatacancervård på Urologkliniken i Örebro - en uppdatering

Tidplan/datum:

Startdatum: 2018-04-16
Slutdatum: 2018-04-16

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

Patientföreningen T-Pro

Projektbeskrivning:

T-Pro arrangerar ett informationsmöte för allmänhet och föreningens medlemmar om prostatacancervården på urologkliniken i Örebro.

Ekonomi:

22750 kronor avseende föreläsare, Annonser, lokalhyra, frukt och fika för ca uppskattningsvis 60-100 deltagare

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com
Patientföreningen T-Pro, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2018-04-04 15:59:10

Senaste uppdatering:

2018-04-04 15:59:10