Intresseorganisationer

Projektets/aktivitetens namn:

Allmänhetsmöte "Nej! Jag har fått prostatacancer! Nu är det kört! Eller?

Tidplan/datum:

Startdatum: 2018-02-20
Slutdatum: 2018-02-20

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

Patientföreningen T-Pro

Projektbeskrivning:

Patientföreningen T-Pro Örebro arrangerar ett öppet allmänhetsmöte med temat Nej! Jag har fått Prostatacancer! Nu är det kört! Eller?

Ekonomi:

Astellas Pharma bidrar ekonomiskt till mötets genomförande med 24188 kronor som avser Föreläsare, annonser, lokalhyra och fika.

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com
Patientföreningen T-Pro, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2018-02-08 14:53:49

Senaste uppdatering:

2018-02-08 14:53:49