Intresseorganisationer

Projektets/aktivitetens namn:

World toilet day - Allmänhetsmöte

Tidplan/datum:

Startdatum: 2017-11-19
Slutdatum: 2017-11-19

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

Sinoba

Projektbeskrivning:

Sinoba arrangerar ett allmänhetsmöte med temat "Tömma blåsan – hur svårt kan det va´? ", syftet är att för allmänheten informera Sinboas verksamhet och ha föreläsningar om olika typer av urinvägsdysfunktion.

Ekonomi:

Astellas bidrar med 15 000 till mötets genomförande och täcker en del av annonsering, lokalhyra, föreläsararvoden, och fika för deltagarna.

Övrigt:

Astellas är en av flera företag som bidrar till mötets genomförande.

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com
Sinoba, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2017-11-16 15:59:08

Senaste uppdatering:

2017-11-16 15:59:08