Intresseorganisationer (patientorganisationer etc.)

Projektets/aktivitetens namn:

Allmänhetsmöte med föreläsning om prostatacancer

Tidplan/datum:

Startdatum: 2017-11-01
Slutdatum: 2017-11-01

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

Prostatacancerföreningen ProLiv Jönköping

Projektbeskrivning:

ProLIv i Jönköping bjuder in till ett allmänhetsmöte med föreläsning av professor Jan-Erik Damber. Temat är "Vad har hänt de senaste 10 åren och vad kommer 10 år framåt"

Ekonomi:

12750 kronor. Astellas bidrar ekonomiskt till mötets genomförande, kostnader avseende föreläsararvode, lokalhyra och annonskostnader i tidningen.

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com
Prostatacancerföreningen ProLiv Jönköping, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2017-10-17 13:35:25

Senaste uppdatering:

2017-10-17 13:35:25