Intresseorganisationer

Projektets/aktivitetens namn:

Öppet möte i Västervik är överläkare Hendrik Bamberg från Västerviks sjukhus

Tidplan/datum:

Startdatum: 2017-11-09
Slutdatum: 2017-11-09

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

PCF Tjust Patientföreningen mot prostatacancer i Norra Kalmar Län

Projektbeskrivning:

PCF Tjust arrangerar en öppen föreläsning in om Prostatacancer med överläkare Hendrik Bamberg från Västerviks Sjukhus.

Ekonomi:

8500 kronor avseende lokalhyra, fika, annons, affischer och inbjudan till medlemmarna.

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com
PCF Tjust Patientföreningen mot prostatacancer i Norra Kalmar Län, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2017-09-27 15:10:46

Senaste uppdatering:

2017-09-27 15:10:46