Intresseorganisationer

Projektets/aktivitetens namn:

Öppen föreläsning i Linköping den 19 oktober

Tidplan/datum:

Startdatum: 2017-10-19
Slutdatum: 2017-10-19

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

PCF Öst Patientföreningen mot prostatacancer i Östergötland

Projektbeskrivning:

PCF Öst arrangerar en öppen föreläsning med dr Jonas Hugosson inom ämnet ”Varför screenas inte alla män för prostatacancer när kvinnor screenas för både bröst- och livmoderhalscancer?

Ekonomi:

13 000 kronor. Astellas är en av flera sponsorer som bidrar till mötets genomförande. Uppskattningsvis 150 deltagare, lokalhyra, catering och fika, tidningsannonser.

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com
PCF Öst Patientföreningen mot prostatacancer i Östergötland, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2017-09-27 14:56:50

Senaste uppdatering:

2017-09-27 15:03:19