Projektets/aktivitetens namn:

En prostatacancervård i världsklass i Region Sydost, Vårdcentralerna

Tidplan/datum:

Startdatum: 2017-09-12
Slutdatum: 2017-09-12

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

PCF Öst Patientföreningen mot prostatacancer i Östergötland

Projektbeskrivning:

Prostatacancerföreningar i Region Sydos arrangerar ett heldagsseminarie i Elmiahallen i Jönköping med inbjudna politiker, RCC, specialister och primärvården. Syftet är att belysa vårdcenyralernas roll i vårdkedjan för prostatacancervård.

Ekonomi:

Astellas Pharma är en av fyra sponsorer och bidrar med SEK 10500 till mötets genomförande avseende lokalhyra, moderator och föreläsare.

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB Martin Strömberg 040-6501500 martin.stromberg@astellas.com
PCF Öst Patientföreningen mot prostatacancer i Östergötland Jan Winnfors 0708-192268 jan.winnfors@telia.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2017-06-01 13:54:29

Senaste uppdatering:

2017-06-01 13:54:29