Intresseorganisationer

Projektets/aktivitetens namn:

Seminarie för Vårdcentraler - En Prostatacancervård i Världsklass

Tidplan/datum:

Startdatum: 2017-09-12
Slutdatum: 2017-09-12

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

PCF Öst - Patientföreningen mot prostatacancer i Östergötland

Projektbeskrivning:

Prostatacancerföreningarna i Sydöstra regionen, där PCF Öst ansvarar för att organisera och fakturera, bjuder in patienter, läkare och politiker till en heldag med workshop och föreläsningar om prostatacancerpatienterna i primärvården. Astellas Pharma är en av fyra sponsorer till detta seminarie.

Ekonomi:

10 500 kronor som är en fjärdedel avseende lokalhyra, moderator och föreläsare samt måltider för patientföreningarnas deltagare. Läkare och politiker betalar själv för sin förtäring.

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com
PCF Öst - Patientföreningen mot prostatacancer i Östergötland, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2017-03-30 14:42:53

Senaste uppdatering:

2017-03-30 14:44:07