Intresseorganisationer

Projektets/aktivitetens namn:

Allmänhetsmöte - Ett värdigt liv är alla värda

Tidplan/datum:

Startdatum: 2017-04-11
Slutdatum: 2017-04-11

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

PCF Öst Patientföreningen mot prostatacancer i Östergötland

Projektbeskrivning:

PCF Öst har bjudit in till ett allmänhetsmöte kring temat "Ett värdigt liv är alla värda" med föreläsare Katarina Hultling som pratar om sin resa som cancerpatient. Astellas är en av tre sponsorer.

Ekonomi:

15 000 sek som är en tredjedel av kostnaderna för föreläsare, lokalhyra med fika och tidningsannons.

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com
PCF Öst Patientföreningen mot prostatacancer i Östergötland, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2017-03-30 14:33:26

Senaste uppdatering:

2017-03-30 14:33:26