Intresseorganisationer

Projektets/aktivitetens namn:

Fotoutställning BFF - Best Friends Forever. Om prostatacancer och manlig vänskap

Tidplan/datum:

Startdatum: 2017-04-03
Slutdatum: 2017-10-31

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

Prostatacancerförbundet

Projektbeskrivning:

Prostatacancerförbundet producerar en fotoutställning som heter BFF - Best Friends Forever. Om prostatacancer och manlig vänskap. Syftet är att bryta tabut och kring diagnosen och sjukdomen och prata öppet om sin sjukdom. Kommunikationsbyrån Reformklubben är den byrå som projektleder och producerar kampanjen.

Ekonomi:

425 000 innefattar konceptutveckling och projektledning, AD och design till bilder och utställning, fotografier och rättigheter, design, copy och original av broschyr, tryckkostnad broschyr presskit inför lanseringen och infösäljning till massmedia.

Övrigt:

r

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB, Martin Strömberg, 0406501500, martin.stromberg@astellas.com
Prostatacancerförbundet, Martin Strömberg, 0406501500, martin.stromberg@astellas.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2017-03-28 09:58:41

Senaste uppdatering:

2017-03-28 09:58:41