Intresseorganisationer

Projektets/aktivitetens namn:

Allmänhetsmöte - "Är tiden mogen för införandet av allmän screening för prostatacancer?"

Tidplan/datum:

Startdatum: 2017-11-16
Slutdatum: 2017-11-16

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

Patientföreningen T-Pro

Projektbeskrivning:

Patientföreningen T-Pro genomför ett allmänhetsmöte med temat "Är tiden mogen för införandet av allmän screening för prostatacancer?" T-Pro ansvarar för annonser, bjuda in föreläsare och alla praktiska arrangemang. Astellas täcker samtliga kostnader för mötets genomförande.

Ekonomi:

20500

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com
Patientföreningen T-Pro, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2016-12-20 15:46:12

Senaste uppdatering:

2016-12-20 15:46:12