Intresseorganisationer

Projektets/aktivitetens namn:

Allmänhetsmöte om Prostatacancer – behandlingsbiverkningar och rehabilitering

Tidplan/datum:

Startdatum: 2017-04-25
Slutdatum: 2017-04-25

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

Patientföreningen T-Pro

Projektbeskrivning:

T-Pro bjuder in till ett allmänhetsmöte om Prostatacancer – behandlingsbiverkningar och rehabilitering. Vilken hjälp finns att få för urinläckage? Hur kan vi återfå ett mer välfungerande samliv igen efter behandling? T-Pro ansvarar för att bjuda in föreläsare, annonser och det praktiska genomförandet. Astellas täcker samtliga kostnader för att T-Pro ska kunna genomföra mötet.

Ekonomi:

20500kr

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com
Patientföreningen T-Pro, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2016-12-20 10:16:05

Senaste uppdatering:

2016-12-20 13:10:53