Projektets/aktivitetens namn:

Skriften "Prostatacancer - Råd, Rön , Möjligheter"

Tidplan/datum:

Startdatum: 2016-09-19
Slutdatum: 2016-10-31

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

Cancerföreningen

Projektbeskrivning:

Cancerföreningen ansöker om stöd för fortsatt uppdaterad utgivning och spridning av professorerna Sten Nilssons och Lennart Levis skrift ”Prostatacancer – Råd, Rön, Möjligheter” till de ca 9 000 män som varje år får denna diagnos, deras anhöriga och även viss vårdpersonal.

Ekonomi:

Astellas bidrar med 10 000 kronor till framtagandet av skriften.

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB Lars-Göran Grehn 040-6501500 lars-goran.grehn@astellas.com
Cancerföreningen Gun-Britt Einar 08 - 545 425 50 gun-britt.einar@rahfo.se

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2016-10-05 11:14:05

Senaste uppdatering:

2016-10-05 11:14:05