Projektets/aktivitetens namn:

Allmänhetsmöte “Läkemedelsbehandling vid Prostatacancer ur en apotekares perspektiv – Hur påverkar medicinerna oss”

Tidplan/datum:

Startdatum: 2016-10-04
Slutdatum: 2016-10-04

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

Patientföreningen T-Pro

Projektbeskrivning:

Patientföreningen anordnar ett allmänhetsmöte med föreläsning om “Läkemedelsbehandling vid Prostatacancer ur en apotekares perspektiv – Hur påverkar medicinerna oss?” Patientföreningen arrangerar, bjuder in, annonserar och administrerar mötet.

Ekonomi:

20 500 kronor

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB Lars-Göran Grehn 040-6501500 lars.goran.grehn@astellas.com
Patientföreningen T-Pro Kjell Lindblom 019-264333 kjelllindblom@hotmail.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2016-09-09 11:35:28

Senaste uppdatering:

2016-09-09 11:35:41