X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Samarbetsdatabaser

Visar 25 av 1099 träffar på "" inom valda filter

Jag har fattat grejen! / Stockholm Pride

The project’s objective(s) are to increase awareness of the concept of non-transmittable (Smittfri hiv) hiv and its meaning and message. More and more organizations, researchers, doctors and other

Läkemedelsföretag

GlaxoSmithKline AB

Samarbetspartner

Posithiva Gruppen (PG)

Tidplan

2022-08-05–2022-08-05

GlaxoSmithKline AB ansvarar för innehållet i denna text

Svenska HPN-föreningen sommarträff med föreläsningar

Svenska HPN-föreningen anordnar en sommarträff med föreläsningar 4-7 augusti 2022 på Ågesta Folkhögskola, Stockholm. Målgruppen för mötet är föreningens medlemmar. Medlen från Fresenius Kabi ska

Läkemedelsföretag

Fresenius Kabi AB

Samarbetspartner

Svenska-HPN Föreningen

Tidplan

2022-08-04–2022-08-04

Fresenius Kabi AB ansvarar för innehållet i denna text

Må-bra-weekend för patienter och deras närmast anhöriga 19-21 augusti 2022

I linje med styrelsens arbete med temat Livskvalitet med Net, anordnar Carpanet patientförening den 19-21 augusti en Må-bra-weekend för patienter och deras närmast anhöriga på spa-hotellet Gyllene

Läkemedelsföretag

IPSEN AB

Samarbetspartner

Patientföreningen Carpa (CarpaNet)

Tidplan

2022-08-19–2022-08-21

IPSEN AB ansvarar för innehållet i denna text

Act 4 your heart videoinspelningar

Öka medvetenheten om typ 2-diabetes, kardiovaskulära risker och njurkomplikationer och hur dessa hänger ihop

Läkemedelsföretag

Boehringer Ingelheim AB

Samarbetspartner

Storstockholms Diabetesförening (SSDF)

Tidplan

2022-08-30–2023-03-31

Boehringer Ingelheim AB ansvarar för innehållet i denna text

Glaukom – ur patientens perspektiv

Syftet med undersökningen är att få kännedom om hur patienter med glaukom upplever sin sjukdom, de behandlingsalternativ (flaskor/pipetter) som står till förfogande och deras upplevelse av kontakter

Läkemedelsföretag

Santen Sweden Filial

Samarbetspartner

Glaukomförbundet

Tidplan

2022-07-07–2022-11-30

Santen Sweden Filial ansvarar för innehållet i denna text

Psoriasis and Beyond: the Global Psoriatic Disease Survey

The purpose of the Psoriasis and Beyond survey is to generate evidence on the burden of disease and patient understanding of their disease as a systemic disease with multiple manifestations and

Läkemedelsföretag

Novartis Sverige AB

Samarbetspartner

IFPA - International Federation of Psoriasis Associations

Tidplan

2022-07-07–2023-05-31

Novartis Sverige AB ansvarar för innehållet i denna text

Initiativet BRYT - samarbete kring demonstrationståg Almedalen juli 2022

Initiativet BRYT samlar en koalition av partners (Amgen samt ovan nämnda ideella organisationer) som strävar efter att reducera antalet benskörhetsrelaterade frakturer och därigenom minska risken

Läkemedelsföretag

AMGEN AB

Samarbetspartner

Svenska Osteoporossällskapet, Osteoporosförbundet, 1,6 miljonerklubben, A Non Smoking Generation

Tidplan

2022-07-06–2022-07-06

Övriga medverkande läkemedelsföretag: Hologic AB

AMGEN AB ansvarar för innehållet i denna text

Informationshöjande aktiviteter om sjukdomen Osteoporos

Osteoporos är en eftersatt folksjukdom. I Sverige väntas var annan kvinna och var fjärde man över 50 att drabbas av en osteoporosfraktur under sin livstid. Effektiv behandling, entydig evidens

Läkemedelsföretag

UCB Pharma AB

Samarbetspartner

1,6 miljonerklubben

Tidplan

2022-07-06–2022-12-31

UCB Pharma AB ansvarar för innehållet i denna text

Hjärt-kärlsjukdomar högst som dödsorsak med lågt i debatten

En paneldiskussion som arrangeras inom ramen för Folkhälsodalens program under Almedalsveckan 2022. Syftet med panelen är att diskutera hur hjärt-kärlfrågor kan drivas under Sveriges ordförandeskap

Läkemedelsföretag

Novartis Sverige AB

Samarbetspartner

Riksförbundet HjärtLung

Tidplan

2022-07-05–2022-07-05

Novartis Sverige AB ansvarar för innehållet i denna text

Svensk psykiatri i världsklass – en utopi?

Svensk psykiatri i världsklass – en utopi? Sverige har länge haft en hjärtsjukvård i världsklass, där vi i flertalet jämförelser visat oss bättre än andra länder. Det har vi haft tack vare

Läkemedelsföretag

Janssen Cilag AB

Samarbetspartner

1,6 miljonerklubben

Tidplan

2022-07-05–2022-07-05

Janssen Cilag AB ansvarar för innehållet i denna text

Seminarium Almedalen

Seminarium i Almedalen 2022, Systemfel – trots forskningsframsteg får patienter inte angelägna behandlingar

Läkemedelsföretag

Vifor Pharma Nordiska AB

Samarbetspartner

Njurförbundet

Tidplan

2022-07-05–2022-07-05

Vifor Pharma Nordiska AB ansvarar för innehållet i denna text

Seminarium om tidig upptäckt, precisionshälsa och rehabilitering Almedalen 2022

BMS är ett av flera läkemedelsföretag som är med och bidrar till NMCs seminarium i Almedalen. Där kommer NMC att driva frågor om jämlik cancervård utifrån tidig upptäckt, precisionshälsa

Läkemedelsföretag

Bristol-Myers Squibb AB

Samarbetspartner

Nätverket mot cancer (NMC)

Tidplan

2022-07-05–2022-07-05

Bristol-Myers Squibb AB ansvarar för innehållet i denna text

Almedalen 2022 Jämlik cancervård

Belysa och debattera frågor om Jämlik vård med fokus på tidig upptäckt, precisionshälsa och cancerrehabilitering

Läkemedelsföretag

AstraZeneca AB

Samarbetspartner

Nätverket mot cancer (NMC)

Tidplan

2022-07-05–2022-07-05

AstraZeneca AB ansvarar för innehållet i denna text

Hur lång tid kan det ta innan vi skyddar våra barn mot RS-virus?

Svenska Prematurförbundet deltog genom Karl Rombo som talare i en panel vid vårt seminarium i Almedalen

Läkemedelsföretag

Sanofi

Samarbetspartner

Riksförbundet Svenska Prematurförbundet

Tidplan

2022-07-05–2022-07-05

Sanofi ansvarar för innehållet i denna text

Varför ska tillgången till vissa cancerbehandlingar vara ett lotteri?

Seminarium på Almedalen 2022 - patientföreträdarna deltog i vår panel

Läkemedelsföretag

Sanofi

Samarbetspartner

Bröstcancerförbundet, Blodcancerförbundet

Tidplan

2022-07-05–2022-07-05

Sanofi ansvarar för innehållet i denna text

Seminarium Almedalen 5 juli 2022 (ekonomiskt stöd)

Nätverket mot cancer har tillfrågat AbbVie (och sju andra företag) om ekonomiskt stöd i samband med Almedalsveckan för ett seminarium den 5 juli 2022. Ett hybridmöte som hålls klockan16-17 på Strand

Läkemedelsföretag

AbbVie AB

Samarbetspartner

Nätverket mot cancer (NMC)

Tidplan

2022-07-05–2022-07-05

AbbVie AB ansvarar för innehållet i denna text

Paneldebatt Almedalen 2022

Sammarbete om paneldebatt i Almedalen

Läkemedelsföretag

Boehringer Ingelheim AB

Samarbetspartner

Svenska Diabetesförbundet

Tidplan

2022-07-05–2022-07-05

Boehringer Ingelheim AB ansvarar för innehållet i denna text

Arena Lunghälsa på Almedalen

Projektet handlar om att under en heldag uppmärksamma lunghälsa under Almedalen. Bland annat behöver lungcancer upptäckas tidigare för att förbättra prognosen

Läkemedelsföretag

AstraZeneca AB

Samarbetspartner

Lungcancerföreningen

Tidplan

2022-07-05–2022-07-05

AstraZeneca AB ansvarar för innehållet i denna text

LungHälsa Almedalen

LungHälsa: Nollvision cancer med Reformklubben, AstraZeneca. Uppmärksamma lungorna då de kan drabbas av olika sjukdomar. Tidig upptäckt och kunskap kommuniceras. Lungkollen, ”sugrörsillustration

Läkemedelsföretag

AstraZeneca AB

Samarbetspartner

Riksförbundet HjärtLung

Tidplan

2022-07-05–2022-07-05

AstraZeneca AB ansvarar för innehållet i denna text

Rundabordsmöte om typ 2-diabetes

Novo Nordisk arrangerar ett rundabordsmöte i Almedalen 2022, där vi samlar beslutfattare, politiker, tjänstemän, intresseorganisationer, specialistföreningar (professionen) för en dialog kring svensk

Läkemedelsföretag

Novo Nordisk Scandinavia AB

Samarbetspartner

Svenska Diabetesförbundet, Storstockholms Diabetesförening (SSDF)

Tidplan

2022-07-04–2022-07-04

Novo Nordisk Scandinavia AB ansvarar för innehållet i denna text

Middagsdiskussion Sällsynta Hälsotillstånd Almedalen 4 juli 2022

“Hur skapar vi förutsättningar för ett bra omhändertagande och vård för patienter med sällsynta hälsotillstånd?” Paneldiskussion

Läkemedelsföretag

Takeda Pharma AB

Samarbetspartner

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Tidplan

2022-07-04–2022-07-04

Takeda Pharma AB ansvarar för innehållet i denna text

Seminarie om urinblåsecancer i Almedalen

Merck anordnar i samarbete med ILCO ett seminarium i Almedalen för att följa upp föregående års seminarium om urinblåsecancer. Det diskuteras ojämlikheter i behandling över regionerna och hur vården

Läkemedelsföretag

Merck AB

Samarbetspartner

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Tidplan

2022-07-04–2022-07-04

Merck AB ansvarar för innehållet i denna text

Slutet Rundabordsmöte, Almedalsveckan 2022

Ipsen avser att, i samarbete med Neuroförbundet, arrangera ett slutet ”Rundabordsmöte” under Almedalsveckan 2022 för att diskutera innehåll och innebörd av ”Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp

Läkemedelsföretag

IPSEN AB

Samarbetspartner

NEURO Solna

Tidplan

2022-07-04–2022-07-04

IPSEN AB ansvarar för innehållet i denna text

Seminarium i Visby under Almedalsveckan Vem styr MS-vården – patient eller process?

I ett seminarium i Almedalen 2019 kunde man bland annat konstatera att patientinflytandet i vården fungerade dåligt. Årets seminarium är en uppföljning på det. Personer med MS, lever med sin sjukdom

Läkemedelsföretag

Merck AB

Samarbetspartner

Neuroförbundet

Tidplan

2022-07-04–2022-07-04

Merck AB ansvarar för innehållet i denna text

Almedalen 4 juli, 2 seminarium

”Noll Barnfetma vid skolstart 2030-realistiskt mål eller naiv önskedröm?” Arrangör Swelife-projektet ”Prevention Barnfetma” i samarbete med Novo Nordisk Kl 11.00-11.45 ”Vilka beslut måste fattas

Läkemedelsföretag

Novo Nordisk Scandinavia AB

Samarbetspartner

Riksförbundet HOBS - Hälsa Oberoende av Storlek

Tidplan

2022-07-04–2022-07-04

Novo Nordisk Scandinavia AB ansvarar för innehållet i denna text