X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Etik

Läkemedelsbranschen har ett stort och omfattande egenåtgärdssystem för att upprätthålla hög etik och trovärdighet. Det innefattar såväl interna regler som avtal med de parter som ofta samarbetar med läkemedelsföretag. I egenåtgärdssystemet ingår också rutiner för att upprätthålla säkerheten kring läkemedel samt inom forskning och sjukvård.


AKTUELLT


20 oktober 2021

Justering i LER efter dom

Efter en dom i kammarrätten har Lifs styrelse beslutat att ta bort det så kallade kongressundantaget från Lifs etiska regelverk, LER.


Kort om Läkemedelsbranschens etiska regelverk

Läkemedelsbranschen har ett stort och omfattande egenåtgärdssystem för att upprätthålla hög etik och trovärdighet – Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Regelverket för information och marknadsföring har funnits i över 50 år. Ursprungligen reglerade det företagens information om läkemedel riktad mot sjukvårdspersonal och allmänhet, men har byggts på med bestämmelser för samverkan mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården, organisationer, politiker och patientföreningar.

På senare år har Lif genom sitt medlemskap i internationella branschorganisationer även kommit att anta deras etiska regler.

2007 samlades alla de nationella och internationella regelverken i ett enda egenåtgärdssystem, Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER). Det utvecklas och uppdateras ständigt och reviderades senast i juli 2021.

Om ett företag bryter mot regelverket

När ett företag bryter mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk kan både allmänhet, myndigheter och andra läkemedelsföretag anmäla det till branschens egenåtgärdsinstanser IGN och NBL som har till uppgift att bevaka att läkemedelsföretagen följer god branschsed vad gäller information, reklam och andra marknadsaktiviteter.

Informationsgranskningsnämnden (IGN) utövar marknadsbevakning och bedömer anmälda överträdelser av LER. Deras beslut kan överklagas till Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (NBL). Om ett företag fälls kan nämnderna utfärda en avgift som påföljd.

Lifs Compliance Officer Jonas Duborn ansvarar för LER.


Foto på kontaktpersonen
Jonas Duborn Compliance Officer

Compliance Officer