Medlemmarnas seminarier

Läkemedelsbranschen anordnar många seminarier under Almedalsveckan 2019. Ämnesområdena spänner från näringslivsfrågor och Life Science till patienternas tillgång till bästa möjliga behandling. Nedan finner du en förteckning över våra och våra medlemmars seminarium som vi uppdaterar fortlöpande. För mer information om respektive seminarium, kontakta våra medlemmar.

SÖNDAG 30 JUNI
Framtidens mat – hälsokälla eller klimatbomb?
Söndag 30 juni, kl 16.00-16.45
DN Arena, Strandvägen 4
MÅNDAG 1 JULI
Nätläkare i primärvården – ett hot eller en möjlighet för patienter med kroniska sjukdomar?
Måndag 1 juli, kl 09.30-10.15
Södra kyrkogatan 11, vid Stora Torget
Kan Sverige bli först i världen med miljöhänsyn vid köp av antibiotika?
Måndag 1 juli, kl 10.45-11.30
Hälsodalen, "Bryggan", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Patienten i huvudrollen – delade erfarenheter och hårda data är vägen till högre patientnöjdhet
Måndag 1 juli, kl 10.45-11.30
Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4.1
Fungerar samhällets skyddsnät även utanför hemmet – vem hjälper barn och unga med typ 1 diabetes?
Måndag 1 juli, kl 11.00-11.45
Södra kyrkogatan 11, vid Stora Torget
Delaktighet för MS-patienten – ett lagkrav men långt ifrån verkligheten
Måndag 1 juli, kl 11.30-12.30
Biskopsvillorna, Visby
”Recept” på Socialstyrelsens riktlinjer – från ax till regional vårdlimpa – fokus psoriasis
Måndag 1 juli, kl 12.15-13.15
Campus Gotland, Sal B24
Äldre med diabetes inom kommunal hemsjukvård – vem för deras talan?
Måndag 1 juli, 12.30-13.15
Södra kyrkogatan 11, vid Stora Torget
Var flyttar makten över sjukvården när patientens hälsa digitaliseras
Måndag 1 juli, kl 12.30-13.30
Furilden, Best Western Strand Hotel
Vem är ansvarig för att patienten är frisk?
Måndag 1 juli, kl 13.30-14.30
Campus Gotland, Sal B24
Hur hittar patienten rätt för att delta i kliniska studier?
Måndag 1 juli, kl 14.30-15.30
Digidalen, Kronstallgränd 4
Har hjärt-kärlsjuka patienter med typ 2 diabetes råd att vänta in den nya kunskapsstyrningen?
Måndag 1 juli, 14.30-15.30
Södra kyrkogatan 11, vid Stora Torget
Heta stolen: Hur sätter vi patienten i centrum i dagens cancervård?
Måndag 1 juli, kl 15.00-15.20
S:t Hansplan, H700
Precisionsmedicin - vägen till demokrati inom hälso- och sjukvård?
Måndag 1 juli, kl 15.45-17.00
Visby Glasblåseri, Mellangatan 56
Dum och lat? – Myter om obesitas
Måndag 1 juli, 16.15-17.15
Södra kyrkogatan 11, vid Stora Torget
Mingeldiskussion: Digitalisering och innovation som möjliggörare för ökat värde inom sjukvården
Måndag 1 juli, kl 17.00-18.55 (OBS! Föranmälan krävs)
Trädgården, Tunnbindaregatan 3 (nära Österport)
TISDAG 2 JULI
En hjärtinfarkt räcker – hur ska nästa förhindras?
Tisdag 2 juli, kl 08.30-09.30
Bryggan, Hälsodalen, S:t Hans Café
Hur får vi en sjukt bra vård av patienter som vandrar mellan sluten- och öppenvården?
Tisdag 2 juli, kl 09.00-09.50
Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Står patienten i fokus för dagens cancervård?
Tisdag 2 juli, kl 09.00-10.00
Digidalen, Kronstallgränd 4
Min hälsa – vems ansvar?
Tisdag 2 juli, kl 09.45-10.30
Strandvägen 4.1 Dagens Nyheters tält
Psykisk (o)hälsa – ett komplext problem eller en enkel kvick fix?
Tisdag 2 juli, kl 10.15-12.00
Hälsodalen, "Bryggan", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
”Speakers corner”: Psykisk (o)hälsa – svårigheter och möjligheter, dialog med Susanne Nordling, MP
Tisdag 2 juli, kl 12.15-12.30
S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Norge etta – snubblar Sverige på mållinjen? – Ett seminarium om äldrevaccinationsprogram
Tisdag 2 juli, kl 13.30-14.30
Labbet, Hälsodalen, S:t Hans Café
ADHD-diagnos, lång väg dit men vad händer sedan?
Tisdag 2 juli, 13.30-15.00
Biskopsvillorna, Biskopsgatan 1A
Hur behåller Sverige sin ledande ställning inom Life Science?
Tisdag 2 juli, kl 15.45-16.30
Hälsodalen, "Bryggan", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Middagssamtal: Hur skapar vi en, för framtiden, hållbar svensk hälso- och sjukvård med hjälp av ny teknologi?
Tisdag 2 juli, kl 17.30-22.30 (OBS! Föranmälan krävs)
Fabriken Furillen
ONSDAG 3 JULI
Varför dör patienter av låg kunskap om hjärtkärlsjukdomar i Sverige?
Onsdag 3 juli, kl 09.00-09.45
Hästgatan 2
Allas ansvar är ingens ansvar - det behövs en nationell strategi med regionala målsättningar för sällsynta diagnoser!
Onsdag 3 juli, kl 10.30-12.00
Strand Hotell, Strandgatan 34
Får den som lever se?
Onsdag 3 juli, kl 11.00-12.00
Hästgatan 2
Precisionsmedicin - är sjukvård och patienter förberedda?
Onsadg 3 juli, kl 13.00-14.00
Hästgatan 2
Behandling av atopiskt eksem - en ojämlik smörja!
Onsdag 3 juli, kl 13.30-14.30
Bryggan, Hälsodalen, S:t Hans Café
Hur kan vi bli bättre på att informera unga om sex och prevention?
Onsdag 3 juli, kl 15.00-15.45
Hästgatan 2
Över 80 och förfördelad - är det ingen som bryr sig om äldres läkemedel?
Onsdag 3 juli, kl 15.30-16.30
Hälsodalen, "Labbet", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Debattmingel: Patienterna, vården och innovationerna - nu accelererar vi utvecklingen i regionerna
Onsdag 3 juli, kl 16.45-18.45 (Föranmälan krävs)
Vinterträdgården Clarion Hotel Wisby
TORSDAG 4 JULI
Vårdens luckor - från patientens perspektiv (genomförs tillsammans med Netdoktor)
Torsdag 4 juli, kl 08.00-12.00
Tält, Strandvägen 4.4
Hur löser vi utmaningarna inom barncancervården och når nollvisionen?
Torsdag 4 juli, 09.45-10.30
Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4.1