Medlemmarnas seminarier

Läkemedelsbranschen anordnar många seminarier under Almedalsveckan 2019. Ämnesområdena spänner från näringslivsfrågor och Life Science till patienternas tillgång till bästa möjliga behandling. Nedan finner du en förteckning över våra och våra medlemmars seminarium som vi uppdaterar fortlöpande. För mer information om respektive seminarium, kontakta våra medlemmar.

SÖNDAG 30 JUNI
Framtidens mat – hälsokälla eller klimatbomb?
Söndag 30 juni, kl 16.00-16.45
DN Arena, Strandvägen 4
MÅNDAG 1 JULI
Kan Sverige bli först i världen med miljöhänsyn vid köp av antibiotika?
Måndag 1 juli, kl 10.45-11.30
Hälsodalen, "Bryggan", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Delaktighet för MS-patienten – ett lagkrav men långt ifrån verkligheten
Måndag 1 juli, kl 11.30-12.30
Biskopsvillorna, Visby
Så maler vi Socialstyrelsens riktlinje-ax till en regional vårdlimpa – fokus psoriasis
Måndag 1 juli, kl 12.15-13.15
Campus Gotland, Sal B24
Vem är ansvarig för att patienten är frisk?
Måndag 1 juli, kl 13.30-14.30
Campus Gotland, Sal B24
Mingeldiskussion: Digitalisering och innovation som möjliggörare för ökat värde inom sjukvården
Måndag 1 juli, kl 17.00-18.55 (OBS! Föranmälan krävs)
Trädgården, Tunnbindaregatan 3 (nära Österport)
TISDAG 2 JULI
En hjärtinfarkt räcker – hur ska nästa förhindras?
Tisdag 2 juli, kl 08.30-09.30
Bryggan, Hälsodalen, S:t Hans Café
Psykisk (o)hälsa – ett komplext problem eller en enkel kvick fix?
Tisdag 2 juli, kl 10.15-12.00
Hälsodalen, "Bryggan", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Norge etta – snubblar Sverige på mållinjen? – Ett seminarium om äldrevaccinationsprogram
Tisdag 2 juli, kl 13.30-14.30
Labbet, Hälsodalen, S:t Hans Café
ADHD-diagnos, lång väg dit men vad händer sedan?
Tisdag 2 juli, 13.30-15.00
Biskopsvillorna, Biskopsgatan 1A
Hur behåller Sverige sin ledande ställning inom Life Science?
Tisdag 2 juli, kl 15.45-16.30
Hälsodalen, "Bryggan", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Middagssamtal: Hur skapar vi en, för framtiden, hållbar svensk hälso- och sjukvård med hjälp av ny teknologi?
Tisdag 2 juli, kl 17.30-22.30 (OBS! Föranmälan krävs)
Fabriken Furillen
ONSDAG 3 JULI
Varför dör patienter av låg kunskap om hjärtkärlsjukdomar i Sverige?
Onsdag 3 juli, kl 09.00-09.45
Hästgatan 2
Allas ansvar är ingens ansvar - det behövs en nationell strategi med regionala målsättningar för sällsynta diagnoser!
Onsdag 3 juli, kl 10.30-12.00
Strand Hotell, Strandgatan 34
Får den som lever se?
Onsdag 3 juli, kl 11.00-12.00
Hästgatan 2
Precisionsmedicin - är sjukvård och patienter förberedda?
Onsadg 3 juli, kl 13.00-14.00
Hästgatan 2
Behandling av atopiskt eksem - en ojämlik smörja!
Onsdag 3 juli, kl 13.30-14.30
Bryggan, Hälsodalen, S:t Hans Café
Hur kan vi bli bättre på att informera unga om sex och prevention?
Onsdag 3 juli, kl 15.00-15.45
Hästgatan 2
Debattmingel: Patienterna, vården och innovationerna - nu accelererar vi utvecklingen i regionerna
Onsdag 3 juli, kl 16.45-18.45 (Föranmälan krävs)
Vinterträdgården Clarion Hotel Wisby
TORSDAG 4 JULI
Vårdens luckor - från patientens perspektiv (genomförs tillsammans med Netdoktor)
Torsdag 4 juli, kl 08.00-12.00
Tält, Strandvägen 4.4
Hur löser vi utmaningarna inom barncancervården och når nollvisionen?
Torsdag 4 juli, 09.45-10.30
Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4.1