LIFs seminarier i Almedalen

Vi verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård. Det vill vi uppnå genom nära, konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Vi ser Almedalsveckan som en viktig arena för dessa diskussioner och samarbeten. Välkommen till årets seminarier.


Kan Sverige bli först i världen med miljöhänsyn vid köp av antibiotika?

Frågan om läkemedel och miljö växer. Den är viktig eftersom läkemedel på olika sätt kan ha inverkan på miljön. Här är Sverige ett föregångsland; svenska regioner var tidigt ute med att ställa miljökrav vid upphandlingar av läkemedel.

Idag får man samma preparat från olika generiska tillverkare när man hämtar ut ett recept. Vid valet av vilken förpackning patienten ska få tas enbart hänsyn till lägsta pris. Att en tillverkare har gjort investeringar i miljövänlig produktion spelar inte in. En tillverkare med eget reningsverk vid sin fabrik förlorar alltså mot en tillverkare som släpper ut förorenat vatten direkt I avloppssystemet. Det är inte rimligt.

LIF:s förslag är att lägga till miljöhänsyn vid beslutet om vilka antibiotika som byts ut på apotek. Om det är viktigt att tillverkare av läkemedel investerar i miljöförbättringar måste köpare aktivt börja välja de tillverkare som gör dessa investeringar.

Är miljöhänsyn vid utbyte av antibiotika på apotek nästa steg i Sveriges miljöarbete kring läkemedel?

Medverkande bl.a:

  • Statssekreterare Gunvor G Ericson (MP), statssekreterare på miljödepartementet.

Moderator: Lisa Kirsebom

Dag: Måndag den 1 juli
Tid: 10.45–11.30
Plats: Bryggan, Hälsodalen, S:t Hans Café

Twittra: #AMR, #läkemedelstillverkning, #miljö, #svmed, #vårdpol


Hur behåller Sverige sin ledande ställning inom Life Science?

Life Scienceindustrin är viktig för Sverige. Den skapar arbetstillfällen, genererar stora export- och skatteintäkter och drar till sig utländska investeringar. Enbart läkemedelsindustrin nådde en export på 74 miljarder 2017 och 30 000 personer jobbar inom Life Sciencebranschen som helhet.

En livskraftig Life Sciencesektor är också vägen till god folkhälsa och högkvalitativ sjukvård. Här sker medicinska forskningsgenombrott, avancerade läkemedel som förbättrar patienternas livskvalitet ser dagens ljus och vården utvecklas. Allt initieras av investeringar från Life Scienceföretagen, i nära samverkan med akademi och sjukvård.

Men konkurrensen hårdnar på den internationella arenan. Sverige riskerar att förlora viktiga investeringar i forskning, utveckling och produktion till andra länder och gå miste om de samhällsvinster en blomstrande Life Scienceindustri för med sig.

Att något måste göras för att vända utvecklingen står klart. Men hur ser vägen till en ohotad plats som ledande Life Sciencenation ut?

Medverkande bl.a: 

  • Lars Hjälmered (M), ordförande i näringsutskottet
  • Helene Hellmark Knutsson (S), vice ordförande i näringsutskottet

Moderator: Lisa Kirsebom

Dag: Tisdag den 2 juli
Tid: 15.45–16.30
Plats: Bryggan, Hälsodalen, S:t Hans Café

Twittra: #forskning, #framtidsbranschen, #Lifescience, #svmed, #vårdpol


Hur löser vi utmaningarna inom barncancervården och når nollvisionen?

Arrangörer: LIF, Barncancerfonden och DN.

Att i snitt 85 procent av de barn i Sverige som drabbas av cancer överlever är en stor framgång. Men prognosen varierar kraftigt mellan olika diagnoser och vissa cancerformer är än idag obotliga. Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige.

För att nå målet att inget barn ska behöva dö i cancer och för att de barn som överlever ska kunna komma tillbaka till vardagen och leva så vanligt som möjligt krävs tunga, specialriktade satsningar. Det behövs mer personal, rehabiliteringen måste förbättras – inte minst när det gäller psykosocialt stöd –, de vuxna överlevarna behöver uppföljning och vård och det krävs fler kliniska studier av cancerläkemedel på barn så att även de får tillgång till de nya medicinska landvinningarna och en så effektiv behandling som möjligt.

I Almedalen 2018 skrev riksdagspartierna under ett löfte om en särskild satsning nästa mandatperiod: 500 miljoner kronor per år skulle skjutas till cancervården och en del av summan öronmärkas för barncancervård. Nu har ett år gått. Hur har politikerna levt upp till löftet? Hur löser vi utmaningarna inom barncancervården och når visionen om hundraprocentig överlevnad?

Medverkande bl.a:

  • Lena Hallengren, socialminister (S)
  • Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson (M)
  • Victor 11 år, barncanceröverlevare
  • Thorbjörn Larsson, generalsekreterare Barncancerfonden
  • Anders Blanck, vd LIF

Moderator: Niklas Ekdal

Dag: Torsdagen den 4 juli
Tid: 09.45–10.30
Plats: Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4.1


Hitta till Hälsodalen

Klicka på bilden för större karta på hitta.se.

Mer inom Almedalen 2019