Medlemmarnas seminarier

Läkemedelsbranschen anordnar många seminarier under Almedalsveckan 2018. Ämnesområdena spänner sig från näringslivsfrågor och Life Science till patienternas tillgång till bästa möjliga behandling. Nedan finner du en förteckning över våra och våra medlemmars seminarium vartefter de inrapporteras till oss. För mer information om respektive seminarium, vänligen kontakta våra medlemmar.

SÖNDAG 1 JULI
Leva 150 år? Snart verklighet…
Söndag 1 juli, 16.00-16.45
DN:s tält, Strandgatan 4
MÅNDAG 2 JULI
Lag utan verkan – jakten på den försvunna patientmakten
Måndag 2 juli, 08.45-09.45
Campus Gotland sal B51, Visby
Hur blir nya Life Science-strategin konkurrenskraftig?
Måndag 2 juli, 10.30-11.30
Hälsodalen "Fysiken", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Slår nationell kunskapsstyrning sönder etablerade stödstrukturer?
Måndag 2 juli, 10.30-11.30
Södra kyrkogatan 11, "Vid Stora Torget"
Vården efter valet – Hur skall valets vinnare klara av att möta patienternas förväntningar?
Måndag 2 juli, 10.45-11.30
Dagens Nyheter - Strandvägen 4, Visby
Vaccinationer för äldre
Måndag 2 juli, 12.00
Klarar primärvården att ta emot nya patientgrupper – hur ska kompetensen garanteras?
Måndag 2 juli, 12.15-13.15
Södra kyrkogatan 11, "Vid Stora Torget"
Hur kan vi hejda konsekvenserna av den växande folksjukdomen typ 2-diabetes i Sverige?
Måndag 2 juli, 13.15-14.30
Hälsodalen "Skafferiet", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Smärtpatienten och vården – ett drama om onödigt lidande.
Måndag 2 juli, 13.20-14.10
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Tuff situation för unga med diabetes – oroande framtid och dåligt psykosocialt stöd
Måndag 2 juli, 14.00-15.00
Södra kyrkogatan 11, "Vid Stora Torget"
Patienternas krav som kan förbättra cancervården – är politiken redo att agera?
Måndag 2 juli, 14.40-15.40
Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Vem äger information om din kropp? Framtidens hälsa vs den personliga integriteten
Måndag 2 juli, 16.00-17.00
Wisby Strand, Strandgatan 4, lokal Lojsta 2
Fetmans höga pris – för individen och för samhället
Måndag 2 juli, 16.15-17.15
Södra kyrkogatan 11, "Vid Stora Torget"
Från digitalisering och innovation till att patienten blir medskapare till sin egen hälsa
Måndag 2 juli, 18.00-21.30
Fabriken Furillen (Föranmälan krävs)
TISDAG 3 JULI
För hjärtats skull: Hur kan vi förebygga hjärt-kärlsjukdomar?
Tisdag 3 juli, 08.00-08.45
Wisby Strand, Strandgatan 4, lokal Vall
Den nya närsjukvården – möjlighet eller hot?
Tisdag 3 juli, 08.30-09.30
Hälsodalen – Skafferiet, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Får den som lever se?
Tisdag 3 juli, 09.00-09.45
Wisby Strand, Strandgatan 4, lokal Vall
Jämlik diabetesvård – lätt i teorin, svårt i praktiken
Tisdag 3 juli, 10.20-11.10
Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Kan vi halvera strokefallen på tio år?
Tisdag 3 juli, 10.30-11.30
Hälsodalen, lokal: Skafferiet (S:t Hans Café, S:t Hansplan 2)
Hur kan Sverige behålla ledartröjan i kampen mot antibiotikaresistens?
Tisdag 3 juli, 10.45-11.45
Hälsodalen "Fysiken", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Har läkemedelskostnader för biologiska läkemedel i Sverige gått från problem till lösning?
Tisdag 3 juli, 13.15-14.15
Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, i lokalen Fysiken
Hur säkerställer vi att de senaste innovationerna snabbt och jämlikt når cancerpatienter i Sverige?
Tisdag 3 juli, 15.00-16.00
Hälsodalen, S:t Hans Café på S:t Hansplan 2, i lokalen Fysiken
BOKLANSERING: Vilka är dagens och morgondagens hälsoutmaningar, men framförallt lösningar? Diagnos Sverige – en antologi om framtidens hälsa
Tisdag 3 juli, 15.00-16.30
Vinterträdgården på Wisby Hotel, Vinterträdgården
Hur ska vi undvika att närstående blir sjuka av Svensk Cancervård?
Tisdag 3 juli, 15.30-16.30
Hälsodalen – Labbet, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Hellre rik och frisk än fattig och sjuk? Om socioekonomi och diabetessjukvård
Tisdag 3 juli, 15.30-16.30
Hälsodalen – Skafferiet, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
När små bolag kan leverera det stora behöver
Tisdag 3 juli, 15.30-16.30
Strandgatan 15A
Vilken riktning tar svensk hälso- och sjukvård efter valet i september?
Tisdag 3 juli, 17.00-18.55
Trädgården, Tunnbindaregatan 3 (Föranmälan krävs)
ONSDAG 4 JULI
Påverkas dina rättigheter av vem som betalar för läkemedel och sjukvård?
Onsdag 4 juli, 10.45-11.30
Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4
Vaccinationsprogram för äldre – är det äntligen dags nu?
Onsdag 4 juli, 13.00-14.00
Hälsodalen – Bryggan, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Digitalisering av vården och introduktion av nya behandlingar – varför tar det sådan tid?
Onsdag 4 juli, 13.15-14.30
Hälsodalen, lokal: Skafferiet (S:t Hans Café, S:t Hansplan 2)
Hjärta som hjärta? Är vi alla lika?
Onsdag 4 juli, 14.20-15.20
Sigrid, fartyg
Debattmingel: Millenials sätter agendan för framtidens vård och hälsa
Onsdag 4 juli, 17.00-18.00
Wisby Hotel, Vinterträdgården
TORSDAG 5 JULI
Sjukvården måste bli redo för framtidens medicin
Torsdag 5 juli, 10.45-11.30
DN:s tält
Summering av Vårddebatten
Torsdag 5 juli, 13.00-14.30
Hälsodalen – Fysiken, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2