Medlemmarnas seminarier

Läkemedelsbranschen anordnar många seminarier under Almedalsveckan 2018. Ämnesområdena spänner sig från näringslivsfrågor och Life Science till patienternas tillgång till bästa möjliga behandling. Nedan finner du en förteckning över våra och våra medlemmars seminarium vartefter de inrapporteras till oss. För mer information om respektive seminarium, vänligen kontakta våra medlemmar.

SÖNDAG 1 JULI
Leva 150 år? Snart verklighet…
Söndag 1 juli, 16.00-16.45
DN:s tält, Strandgatan 4
MÅNDAG 2 JULI
Lag utan verkan – jakten på den försvunna patientmakten
Måndag 2 juli, 08.45-09.45
Campus Gotland sal B51, Visby
Hur blir nya Life Science-strategin konkurrenskraftig?
Måndag 2 juli, 10.30-11.30
Hälsodalen "Fysiken", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Vården efter valet – Hur skall valets vinnare klara av att möta patienternas förväntningar?
Måndag 2 juli, 10.45-11.30
Dagens Nyheter - Strandvägen 4, Visby
Vem äger information om din kropp? Framtidens hälsa vs den personliga integriteten
Måndag 2 juli, 16.00-17.00
Wisby Strand, Strandgatan 4, lokal Lojsta 2
Från digitalisering och innovation till att patienten blir medskapare till sin egen hälsa
Måndag 2 juli, 18.00-21.30
Fabriken Furillen (Föranmälan krävs)
TISDAG 3 JULI
För hjärtats skull: Hur kan vi förebygga hjärt-kärlsjukdomar?
Tisdag 3 juli, 08.00-08.45
Wisby Strand, Strandgatan 4, lokal Vall
Får den som lever se?
Tisdag 3 juli, 09.00-09.45
Wisby Strand, Strandgatan 4, lokal Vall
Kan vi halvera strokefallen på tio år?
Tisdag 3 juli, 10.30-11.30
Hälsodalen, lokal: Skafferiet (S:t Hans Café, S:t Hansplan 2)
Hur kan Sverige behålla ledartröjan i kampen mot antibiotikaresistens?
Tisdag 3 juli, 10.45-11.45
Hälsodalen "Fysiken", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Vilken riktning tar svensk hälso- och sjukvård efter valet i september?
Tisdag 3 juli, 17.00-18.55
Trädgården, Tunnbindaregatan 3 (Föranmälan krävs)
ONSDAG 4 JULI
Digitalisering av vården och introduktion av nya behandlingar – varför tar det sådan tid?
Onsdag 4 juli, 13.15-14.30
Hälsodalen, lokal: Skafferiet (S:t Hans Café, S:t Hansplan 2)
TORSDAG 5 JULI
Sjukvården måste bli redo för framtidens medicin
Torsdag 5 juli, 11.00-11.45
DN:s tält