LIFs seminarier i Almedalen

Vi verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket vi vill nå via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Vi ser Almedalsveckan som en viktig arena för dessa diskussioner och samarbeten.


Hur stärker vi Sverige som Life Science-nation?

Life Science-sektorn i Sverige växer. Ifjol var exporten 95 miljarder kr. Samtidigt är den internationella konkurrensen stenhård. Allt fler länder med tyngdpunkt på Life Science tar fram strategier för stärkt konkurrenskraft. Hur bör Sverige agera framöver, vilka områden och reformer är viktiga?

Vi vill ha mer forskning, fler kliniska prövningar, mer tillverkning och mer samarbete mellan universitet, företag och sjukvård. Den tidigare regeringen tog initiativ till Kliniska Studier Sverige och en omfattande forsknings- och innovationsproposition. Den nuvarande regeringen utsåg en samordnare för Life Science 2015 och tog i början av året beslut om ett permanent kansli för Life Science inom Näringsdepartementet. För att lyckas framöver behöver vi, i konkurrensen om nyinvesteringar, erbjuda än mer konkurrenskraftiga villkor. Vad har Sverige för triumfkort inom Life Science? Vilka områden och reformer kommer vara centrala under kommande år?

Seminariet arrangeras i samarbete med SwedenBIO och Swedish Medtech.

Deltagare:
Jenni Nordborg, chef Life Science-kontoret och avdelningschef för Hälsa vid Vinnova
Lars Hjälmered, Moderaternas näringspolitisk talesperson
Jennie Nilsson, Socialdemokraternas gruppledare i Näringsutskottet
Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech
Helena Strigård, policychef och vice vd SwedenBIO
Anders Blanck, vd LIF

Moderator: Jonas Vikman, Samhällspolitisk chef, LIF

Dag: Måndag den 2 juli
Tid: 10.30-11.30
Plats: Fysiken, Hälsodalen, S:t Hans Café

Twittra:
#svmed, #sjukvård,#svpol, #framtidsbranschen


Hur kan Sverige behålla ledartröjan i kampen mot antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens är ett av vår tids största globala hälsohot. Seminariet inleds med en bakgrundsbeskrivning och en framtidsspaning som belyser allvaret i frågan. Därefter kommer deltagarna i panelen att diskutera vad de ser är viktigaste åtgärderna mot detta problem? En av de stora globala utmaningarna är att det forskas oproportionerligt lite för att ta fram nya antibiotika. Finns det några innovativa och nytänkande modeller som skulle kunna stimulera forskningsaktiviteten inom detta område? Spelar det Sverige gör någon roll? Krävs det globala åtgärder, eller kan ett enskilt land gå före och göra skillnad? Vad kan Sverige och kanske Norden gemensamt göra ytterligare?

Panel:
Anders Tegnell, avdelningschef Folkhälsomyndigheten
Christofer Fjellner, EU-parlamentariker (M)
Karin Eriksson, enhetschef, VINNOVA
Karolina Antonov, analyschef, LIF

Moderator: Kristofer Klerfalk, LIF

Dag: Tisdag den 3 juli
Tid: 10.45-11.45
Plats: Fysiken, Hälsodalen, S:t Hans Café

Twittra:
#svmed, #sjukvård,#svpol, #framtidsbranschen, #antibiotikaresistens


Samhällsvärdet av läkemedelsforskning – vad får Sverige ut?

Arrangörer: Apotekarsocieteten, Uppsala universitet och LIF – de forskande läkemedelsföretagen

Investeringar och satsningar i forskning och utbildning inom läkemedelsområdet idag kommer patienter och samhälle till nytta i framtiden. Här har Sverige under lång tid haft en stark ställning genom en väl fungerande och nära samverkan mellan akademin, vården och life science-företagen. Under senare år har dock Sveriges andel av de globala investeringarna inom området minskat. Har vi råd med det?

Medverkande:
Margareta Hammarlund-Udenaes, professor, dekanus, Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet
Karin Meyer, vd, Apotekarsocieteten
Dag Larsson, senior sakkunnig, Läkemedelsindustriföreningen
Per-Arne Håkansson, riksdagsledamot (S), Näringsutskottet, Sveriges riksdag
Anders W Jonsson, riksdagsledamot (C), Socialutskottet, Sveriges riksdag
Björn Halleröd, huvudsekreterare, Rådet för forskningens infrastruktur, Vetenskapsrådet
Anders Morin, vice vd, Svenskt näringsliv

Moderator: Nedjma Chaouche

Dag: Onsdag den 4 juli
Tid: 13.30-14.30
Plats: Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B23

Seminariet kommer att spelas in och kan i efterhand ses på http://www.uu.se/almedalen/program/


Sjukvården måste bli redo för framtidens medicin

Den hittills mest omfattande genomgången av läkemedelsföretagens forskning visar att stora medicinska genombrott mot svåra sjukdomar kan väntas inom 5-10 år. Nya behandlingsprinciper som cell- och genterapi kan i grunden komma att förändra sjukvården. Detta för med sig stora utmaningar för vårdsektorn, och en diskussion behövs kring hur svenska patienter ska kunna få ta del av forskningsgenombrotten. En konstruktiv dialog behövs nu mellan alla aktörer inom hälso- och sjukvården kring hur svenska patienter ska kunna få ta del av forskningsgenombrotten.

Deltagare:
Johan Brun, medicinsk rådgivare, LIF
Klas Kärre, Cancerfonden
Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro
Anne-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Anders Blanck, VD, LIF
Jonas Andersson, L, VGR
Marie Morell, M, Östergötland
Dag Larsson, S, Stockholm
Anders Henriksson, S, Kalmar och SKL

Moderator: Niklas Ekdahl, DN

Dag: Torsdag den 5 juli
Tid: 10.45-11.30
Plats: DN:s tält

Twittra:
#svmed, #sjukvård,#svpol, #framtidsbranschen

 


Hitta till Hälsodalen

Klicka på bilden för större karta på hitta.se.

LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - feb 22
SKL: Strypt statistik äventyrar uppföljning av läkemedel - Insikt Medicin https://t.co/Ges2M6i6pH
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - feb 22
Stora negativa konsekvenser när svensk läkemedelsstatistik försämras https://t.co/2EadAPytKC
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - feb 22
Tillgång på antibiotika vid kris och katastrof ska säkras https://t.co/NObmzzhJW8
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - feb 22
När utlämnandet av läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten försämras får det stora negativa… https://t.co/K7ICjKkZHE