Almedalen 2017

Läkemedelsbranschen anordnar många seminarier under Almedalsveckan 2017. Ämnesområdena spänner sig från näringslivsfrågor och Life Science till patienternas tillgång till bästa möjliga behandling. Du kan läsa mer om LIFs seminarier här, och nedan finner du en förteckning över våra medlemmars seminarium vartefter de inrapporteras till oss. För mer information om respektive seminarium, vänligen kontakta våra medlemmar.

MÅNDAG 3 JULI
En god och jämlik diabetesvård – även för våra nyanlända?
Måndag 3 juli, 09.30-10.15
Södra kyrkogatan 11, vid Stora Torget
Systemkollaps – patientcentrering eller planekonomi?
Måndag 3 juli, 09.45-10.45
Strandvägen 4, Visby (Korsningen Strandvägen/Donnersgatan)
Mötesplats: Så skulle vi kunna undvika tusentals strokefall varje år
Måndag 3 juli, 10.00-18.00
Hamnplan, H215
Från ord till handling – att mäta värdet för patienten
Måndag 3 Juli, 10.15-11,15
Hälsodalen "Bryggan", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Det svenska samverkansklimatet - en konkurrensfördel för Life Science?
Måndag 3 juli, 10.30-12.00
Hälsodalen "Fysiken", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Förstärkt primärvård – kommer patienterna att kunna lita på vårdcentralernas diabeteskompetens?
Måndag 3 juli, 11.00-11.45
Södra kyrkogatan 11, vid Stora Torget
Medelmåttor eller spetskompetens – varför välja Sverige i jakten på framtidens arbetskraft?
Måndag 3 juli, 11.000-12.00
DN:s tält, Strandvägen 4
Ett friskare Östersjön utan läkemedel
Måndag 3 juli, 11.00-12.00 (lättare förtäring serveras efter seminariet)
Briggen Tre Kronor (inre hamnen)
Från evidens till praktik var god dröj. Vem tar ansvar för patienterna som får vänta för länge? Amgen i samarbete med Dagens Medicin
Måndag 3 juli, 11.40-12.30
Burmeisters bakficka Tage Cervins gata 8
Många vill utnyttja kvalitetsregistren – men blir resultatet en bättre vård?
Måndag 3 juli, 12.30-13.15
Södra kyrkogatan 11, vid Stora Torget
Varför utrotar vi inte hepatit C i Sverige. Dagens Medicin i samarbete med AbbVie
Måndag 3 juli, 13.10-14.00
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Vård efter patientens behov eller på verksamhetens villkor?
Måndag 3 juli, 13.30-14.30
Hästgatan 2, Visby
Alla tjänar på en bättre MS-vård. Roche i samarbete med Neuroförbundet.
Måndag 3 juli, 13.30-14.30
Hälsodalen "Skafferiet", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Unga vuxna med diabetes behöver särskilt stöd – blundar sjukvården för behoven?
Måndag 3 juli, 14.00-14.30
Södra kyrkogatan 11, vid Stora Torget
Hur kan vi hejda konsekvenserna av den växande folksjukdomen typ 2-diabetes i Sverige?
Måndag 3 juli, 14.10-15.00
Läkartidningens tält (plats 502), Strandvägen 2
Nu går vi från ord till handling (öppet rundabordsmöte)
Måndag 3 juli, 14.30-16.00
Best Western Strand Hotel, Strandgatan
Kan en nationell samordnare driva fram en enhetlig fetmavård?
Måndag 3 juli, 15.00-15.45
Södra kyrkogatan 11, vid Stora Torget
Mötesplats: Allians mot cancer – hållbar utveckling av cancervården med fokus på 2018 – Seminarium och mingel
Måndag 3 juli, 15.45-19.00
Hälsodalen, ”Bryggan” - S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Vem bromsar den kliniska forskningen i Sverige?
Måndag 3 juli, 16.15-17.15
Södra kyrkogatan 11, vid Stora Torget
Löser eHälsa framtida generationers krav på sjukvård?
Måndag 3 juli, 17.00-18.55 (förtäring serveras under samtalen)
Briggen Tre Kronor (inre hamnen). Föranmälan krävs.
TISDAG 4 JULI
Ordnat införande av nya läkemedel – blev det bättre för patienten?
Tisdag 4 Juli, 08.30-09.15
Hälsodalen "Skafferiet", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Framtidens läkemedel skapar möjligheter för både patient och BNP
Tisdag 4 juli, 09.20-10.20
Hälsodalen "Labbet", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Kraftsamla – för jämlik vård
Tisdag 4 juli, 10.00-11.30
Strandgatan 15B, trädgården
Mötesplats: Så skulle vi kunna undvika tusentals strokefall varje år
Tisdag 4 juli, 10.00-18.00
Hamnplan, H215
Värdebaserad vård, patientdelaktighet och digitalisering- så hänger det ihop. Dagens Medicin i samarbete med Akademiska sjukhuset, Microsoft, BMS och AbbVie
Tisdag 4 juli, 10.20-11.10
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
En nationell diagnostisk strategi för svensk cancersjukvård för framtidens behandlingar
Tisdag 4 juli, 10.45-11.45
Hälsodalen "Skafferiet", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Effektiv vård – hur blir vården bättre på riktigt?
Tisdag 4 juli, 11.00-12.00
Almedalens Hotell, Strandvägen 8
Varför hörs inte patientens röst i vårdens prioriteringar?
Tisdag 4 juli, 13.00-14.00
Almedalens Hotell, Strandvägen 8
Patientdelaktighet för bättre innovationer- kan Sverige leda vägen? Dagens Medicin i samarbete med Akademiska sjukhuset, Microsoft, BMS och AbbVie
Tisdag 4 juli, 11.40-12.30
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Alternativet till nationell screening – kan landstingen själva fortsätta kampen mot stroke?
Tisdag 4 juli, 13.00-14.00
Hälsodalen ”Skafferiet”, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
INNOVATIONSSEMINARIUM – Revolutionera vårdsystemet – för framtidens generationer och digitala miljöer – feat. James Scheulen from Johns Hopkins Medicine
Tisdag 4 juli, 15.00-17.00
Vinterträdgården, Clarion Hotel Wisby
Innovation – lyx eller nödvändighet i vården? Amgen i samrbete med Dagens Medicin
Tisdag 4 juli, 16.00-16.50
Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Hur vi skapar Spotify-framgångar inom vården
Tisdag 4 juli, 18.00-21.30
Fabriken Furillen. Föranmälan krävs.
ONSDAG 5 JULI
Vaccin en global bristvara – hänger Sverige med?
Onsdag 5 juli, 08.30-09.30 med frukost från klockan 08.00
Wisby Strand Congress & Event, "Lye/Lounge", Donnersgatan 2
Från dödsdömd till deltidspatient
Onsdag 5 juli, 09.00-10.00
Hästgatan 2, Visby
Mötesplats: Så skulle vi kunna undvika tusentals strokefall varje år
Onsdag 5 juli, 10.00-18.00
Hamnplan, H215
Nästa medicinska revolution är nära – är samhället redo? Dagens Medicin i samarbete med Pfizer
Onsdag 5 Juli, 10.20-11.10
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Kan bättre kunskapsstyrning göra cancervården jämlik?
Onsdag 5 juli, 13.15-14.30
Hälsodalen "Skafferiet", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
DEBATT & MINGEL – De viktigaste vårdpolitiska frågorna i valrörelsen 2018 – Millenials höjer rösten
Onsdag 5 juli, 16.30-18.00
Vinterträdgården, Clarion Hotel Wisby
TORSDAG 6 JULI
När patienten blir kung, vad gör vården och industrin då?
Torsdag 6 juli, 10.00.12.00
S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Mötesplats: Så skulle vi kunna undvika tusentals strokefall varje år
Torsdag 6 juli, 10.00-18.00
Hamnplan, H215
Den perfekta människan? Inte längre science fiction
Torsdag 6 juli, 10.45-11.40
DN:s tält, Strandvägen 4
Vilka blir årets viktigaste frågor i vårddebatten? - Uppsummeringsseminarium
Torsdag 6 juli, 13.00-14.30
Hälsodalen ”Skafferiet” - S:t Hans Café, S:t Hansplan 2