Våra sakkunniga

Nedan finner du kontaktuppgifter och ansvarsområden för våra sakkunniga.

VD
Utbildningar

Anders Knabe Civilekonom

Ekonomi
Moderbolag och koncern
Administration och personalfrågor
Kontaktperson nya LIF-medlemmar

Anita Finne Grahnén Sakkunnig Policy

e-verifikation
Förfalskade läkemedel
Farmakovigilans
Patientsäkerhet
Regulatory Affairs
Rester/Brister

Bengt Mattson Sakkunnig Policy

Hållbar Utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4
Task Force Läkemedelsanvändning

Cecilia Kennerfalk Administrativ chef

Administrativ chef

Dag Larsson Ansvarig regionala frågor

Regionala frågor
Nationella riktlinjer och vårdprogram
Upphandlingsfrågor

Pressansvarig

Jonas Vikman Samhällspolitisk chef

Samhällskontakter

Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & Subventionsfrågor
Statistik & RWD
Veterinärmedicin

Kristina von Sydow Affärsutvecklingschef

Affärsutvecklingschef

Maria Fagerquist Sakkunnig Policy

Kliniska prövningar

Peter Leander Kommunikatör, Föräldraledig

Kommunikatör

Rikard Pellas Compliance Officer

Etik och regelsystem
Patientorganisationer