LIFs position om biosimilarer

17 november 2014

Biosimilarer är de läkemedel som kommer ut på marknaden när patentskyddet på ett biologiskt läkemedel har gått ut. Det finns vissa likheter med de så kallade generiska läkemedlen, som är identiska kopior till vanliga läkemedel som bygger på kemiska molekyler, men det finns också viktiga skillnader. Biosimilarer är liknande men inte identiska som det ursprungliga läkemedlet, eftersom den aktiva substansen tas fram i en biologisk process.

Det finns därför ett antal viktiga faktorer att ta hänsyn till vid användningen av biosimilarer. LIF har publicerat ”LIF:s position om biosimilarer”, som beskriver biosimilarer i förhållande till det biologiska läkemedlet och i förhållande till generiska läkemedel.

Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & Subventionsfrågor
Statistik & RWD
Veterinärmedicin

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU