LIF under Almedalsveckan 2017

5 maj 24 MAJ

Vi verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket vi vill nå via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Vi ser Almedalsveckan som en viktig arena för dessa diskussioner och samarbeten.

Det svenska samverkansklimatet - en konkurrensfördel för Life Science?

Nobelprislandet Sverige har länge varit framgångsrikt inom Life Science, men det senaste decenniet har den internationella konkurrensen blivit allt tuffare. Trots detta finns det goda möjligheter att stärka Sveriges position. En av Sveriges fördelar är vår förmåga till samverkan. Vi är helt enkelt ett litet land och har lätt för att prata med varandra. Välkommen till ett seminarium om samverkansklimatet i Sverige som en konkurrensfördel för Life Science-sektorn. Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och innovationslandsstingsrådet Daniel Forslund berättar om hur de arbetar med samverkan som en central del i utvecklingen av såväl forskning som sjukvård. Anders Blanck, vd för LIF, berättar om hur branschens transparensinitiativ långsiktigt stärker möjligheterna till samverkan.

Deltagare

Helene Hellmark Knutsson, forskningsminister (S)
Daniel Forslund, innovationslandstingsråd SLL (L)
Anders Blanck, vd LIF

Dag: Måndag 3 juli
Tid: 10.30-11.30
Plats: Fysiken, Hälsodalen, S:t Hans Café

 

 


 

Framtidens läkemedel skapar möjligheter för både patient och BNP

Life Science har länge stått för en viktig del av Sveriges exportintäkter. Frågan är hur det kommer att se ut framöver. Inom global forskning finns dag omkring 3 000 läkemedelskandidater under utveckling. De kommande åren kommer helt nya klasser av läkemedel med stor sannolikhet att bli godkända. Vad innebär detta för patienter och för Sverige som Life Science-land? Hur kan Sverige positionera sig för att inte bara producera gårdagens landvinningar utan även morgondagens genombrott?

Deltagare

Thomas Allvin, Director Healthcare Systems, EFPIA
Anders Lönnberg, Nationell samordnare för Life Science
Med flera

Dag: Tisdag 4 juli
Tid: 09.20-10.20
Plats: Labbet, Hälsodalen, S:t Hans Café

 


IML:
När patienten blir kung, vad gör vården och industrin då?

Under seminariet kommer dels en bakgrund ges till hälso- och sjukvårdsutvecklingen som inte bara handlar om digitalisering utan också om patientens möjlighet att ta beslut om hur dennes sjukdom skall tas om hand. Är sjukhus eller vårdcentraler rätt eller finns informationen och kontakterna digitalt? Kan patienterna få en snabbare tillgång till innovativa produkter? Som föreläsare får vi höra bl a Anders Ekholm, vVD Institutet för framtidsstudier och Hans Winberg, generalsekreterare Leading Healthcare. Vi får även höra ett flertal innovativa företag berätta om deras syn på utvecklingen, bl a Abigo, Medicheck, Werlabs m fl. Seminariet avslutas med en paneldebatt.

Deltagare

Anders Ekholm, vVD, Institutet för framtidsstudier
Hans Winberg, Generalsekreterare, Leading Healthcare

Dag: Torsdag 6 juli
Tid: 10.00-12.00
Plats: Hälsodalen, S:t Hans Café