LIF logotype, länk till lif.se startsidanPayoff: de forskande läkemedelsföretagen - länk till startsidan

LIFs kvalitetsmärke - Pfizer AB

LIFs kvalitetsmärke  - det handlar om din trygghet på nätet

 

Bild på LIFs kvalitetsmärke
Pfizer ABs webbplats är kvalitetsmärkt. Detta innebär att Pfizer AB garanterar att de uppfyller de högt ställda kvalitetskriterier för sin webbplats som LIF ställer. Kriteriernas efterlevnad övervakas fortlöpande av Läkemedelsindustrins Informationsgranskningsman (IGM). Anser du att de uppställda kriterierna inte uppfylls kan du göra en skriftlig anmälan till IGM. Kontaktinformation finner du till höger.
 
 

 
LIFs kvalitetsmärke är ett kvalitetssäkringssystem som reglerar läkemedelsinformation på Internet.
Avgörande för tilldelning och behållande av LIFs kvalitetsmärke är att företaget respekterar ”Regler för Läkemedelsinformation” och de enskilda etiska riktlinjer och överenskommelser som Läkemedelsindustriföreningens Service AB ingått med andra parter.
 
Företaget är bl a skyldigt att lämna en balanserad, saklig och aktuell information om läkemedlens egenskaper, verkningar och lämpliga användning.
 
Pfizer ABs samtliga kvalitetsmärkta hemsidor hittar du i högerkanten.
 

Kvalitetskriterier:

1. Användaren av LIFs kvalitetsmärke underställer sig ”Regler för läkemedelsinformation”.

Frågor om läkemedelsföretagens information och övriga marknadsföringsåtgärder är förenliga med "Regler för läkemedelsinformation" prövas av IGM samt i vissa fall Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL). Samtliga NBLs och IGMs beslut är offentliga. Utlåtanden kan återfinnas i NBL-databasen på LIF.se.
 

2. Identitet och öppenhet

Det skall klart framgå av sajten vem som är avsändare liksom företagets adress inklusive epost-adress.
 

3. Vetenskaplig korrekthet

All medicinsk information som presenteras på sajten skall ha godkänts av den person som har det medicinska ansvaret för informationen.
 

4. Webbansvar

Det skall klart framgå hur man kommer i kontakt med webbansvarig för sajten.
 

5. Aktualitet

Datum för senaste modifiering av information skall tydligt anges på varje sida alternativt för lämplig sektion/avdelning.
 
 Symbolen för LIFs kvalitetsmärke är varumärkesskyddad. Användning utan LIFs tillstånd, eller i strid med LIFs riktlinjer är förbjuden.
 
 
Uppdaterad: 2013-09-13 11:24

Kontakt    |     Webbkarta    |    A-Ö    |   Om webbplatsen