Reklamationer och indragningar

För att vi ska kunna upprätthålla en hög säkerhet kring läkemedel arbetar alla aktörer på läkemedelsmarknaden tillsammans för att ha gemensamma och säkra rutiner för reklamationer och indragningar. Av dessa skäl bildade LIF redan 1978 Arbetsgruppen för Reklamationer och Indragningar, ARI där representanter från de forskande läkemedelsföretagen, generikaföretagen, parallellimportörer, apoteksbranschen, dagligvaruhandeln och läkemedelsverket ingår.

Röda Webben

Inom läkemedelsbranschen finns utarbetade reklamations- och indragningsrutiner. Riktlinjerna är samlade på den s.k. Röda Webben och beskriver hur reklamationer och indragningar av läkemedel ska handläggas i Sverige. Dessa riktlinjer utgör normer för läkemedelsbranschen i Sverige och skall ses som ett hjälpmedel vid utarbetande av företagsanpassade detaljrutiner.

Abonnemang på Röda Webben-tjänsterna

Som företag kan man abonnera på Röda Webben-tjänsterna. From år 2015 krävs ett avtal för att abonnera på tjänsten. I abonnemanget för Röda Webben ingår förutom riktlinjer och checklistor, även tillgång till Röda Webbens kontaktdatabas. Denna tjänst möjliggör kontakt med företaget dygnet runt via LIF Jourtelefon. Möjlighet till kontakt dygnet runt är ett krav för företag som marknadsför läkemedel. Även reklamationstjänsten reklameraläkemedel.se ingår. Tjänsten är anpassad för den omreglerade apoteksmarknaden. Med denna kan företaget få in reklamationer smidigt via e-post från samtliga återförsäljare av läkemedel oavsett vad de tillhör för kedja eller har för datasystem.

Abonnemangsavgift 9 300 SEK exkl moms/kalenderår.

För LIFs medlemmar ingår Röda webben i medlemsavgiften.

Önskas abonnemang fyll i nedanstående formulär så skickar vi ett avtal.

Beställ abonnemang för Röda webben

 

Genom att beställa abonnemanget godkänner företaget att Läkemedelsindustriföreningens Service AB (LIF) behandlar personuppgifter som personuppgiftsbiträde enligt personuppgiftslagen (1998:204). Behandlingen sker för att LIF ska kunna tillhandahålla abonnemanget till företaget och innebär bl.a. att LIF kan komma att förmedla ärenden till angiven kontaktperson. LIF åtar sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas för företagets räkning. Läs även vår Integritetspolicy för information om hur dina kontaktuppgifter sparas.