LIF logotype, länk till lif.se startsidanPayoff: de forskande läkemedelsföretagen - länk till startsidan

Uppföljning

Goda möjligheter för uppföljning av läkemedelsanvändning är en central fråga för läkemedelsindustrin. LIF driver ett långsiktigt arbete för en strukturerad vårddokumentation som möjliggör uppföljning av medicinsk behandling i den kliniska vardagen. Sjukvården, myndigheterna och företagen måste finna sätt att samarbeta vad gäller den grundläggande datainsamlingen. En nationella satsningen på uppföljning måste ske i nära samarbete mellan samtliga aktörer inom tydliga och transparenta regelverk. Arbete bedrivs på olika nivåer och med olika tidsperspektiv genom flera av LIF:s grupper och kommittéer.
 
Uppdaterad: 2010-10-08 14:49

Kontakt    |     Webbkarta    |    A-Ö    |   Om webbplatsen