LIF logotype, länk till lif.se startsidanPayoff: de forskande läkemedelsföretagen - länk till startsidan

Patientsäkerhet - Uppföljning

Illustration Kvinna som tittar på datorskärm
Ny kunskap om hur läkemedlet fungerar och vilka biverkningar det har driver utvecklingen framåt. Kunskap om ett läkemedels bieffekter är lika viktig som kännedomen om dess effekter. Läkemedelsföretagen är styrda av rigorösa regelverk från myndigheter runt om i världen för att noga ta hand om, analysera samt följa upp samtliga inkomna biverkningsrapporter från hälso- och sjukvårdspersonal, apotek, kliniska prövningar, den enskilde patienten, myndigheter m.fl.

Rapporterna bedöms av företaget samt av läkemedelsmyndigheter och ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av läkemedlet.

Informationen om ett läkemedel uppdateras kontinuerligt och återfinns bl. a. i läkemedelsförpackningen som bipacksedel, på läkemedelsmyndigheternas hemsidor och på Fass.se.

 

 
Uppdaterad: 2010-11-30 09:55

Kontakt    |     Webbkarta    |    A-Ö    |   Om webbplatsen