Almedalen 2017

Läkemedelsbranschen anordnar många seminarier under Almedalsveckan 2017. Ämnesområdena spänner sig från näringslivsfrågor och Life Science till patienternas tillgång till bästa möjliga behandling. Du kan läsa mer om LIFs seminarier här, och nedan finner du en förteckning över våra medlemmars seminarium vartefter de inrapporteras till oss. För mer information om respektive seminarium, vänligen kontakta våra medlemmar.

MÅNDAG 3 JULI
Systemkollaps – patientcentrering eller planekonomi?
Måndag 3 juli, 09.45-10.45
Strandvägen 4, Visby (Korsningen Strandvägen/Donnersgatan)
Mötesplats: Så skulle vi kunna undvika tusentals strokefall varje år
Måndag 3 juli – torsdag 6 juli, 10.00-18.00
Hamnplan, H215
Det svenska samverkansklimatet - en konkurrensfördel för Life Science?
Måndag 3 juli, 10.30-12.00
Hälsodalen "Fysiken", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Ett friskare Östersjön utan läkemedel
Måndag 3 juli, 11.00-12.00 (lättare förtäring serveras efter seminariet)
Briggen Tre Kronor (inre hamnen)
Mötesplats: Allians mot cancer – hållbar utveckling av cancervården med fokus på 2018 – Seminarium och mingel
Måndag 3 juli, 15.45-19.00
Hälsodalen, ”Bryggan” - S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Löser eHälsa framtida generationers krav på sjukvård?
Måndag 3 juli, 17.00-18.55 (förtäring serveras under samtalen)
Briggen Tre Kronor (inre hamnen). Föranmälan krävs.
TISDAG 4 JULI
Framtidens läkemedel skapar möjligheter för både patient och BNP
Tisdag 4 juli, 09.20-10.20
Hälsodalen "Labbet", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Alternativet till nationell screening – kan landstingen själva fortsätta kampen mot stroke?
Tisdag 4 juli, 13.00-14.00
Hälsodalen ”Skafferiet”, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Hur vi skapar Spotify-framgångar inom vården
Tisdag 4 juli, 18.00-21.30
Fabriken Furillen. Föranmälan krävs.
TORSDAG 6 JULI
När patienten blir kung, vad gör vården och industrin då?
Torsdag 6 juli, 10.00.12.00
S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Den perfekta människan? Inte längre science fiction
Torsdag 6 juli, 10.45-11.40
DN:s tält, Strandvägen 4
Vilka blir årets viktigaste frågor i vårddebatten? - Uppsummeringsseminarium
Torsdag 6 juli, 13.00-14.30
Hälsodalen ”Skafferiet” - S:t Hans Café, S:t Hansplan 2